آزمون ept

نمره قبولی آزمون ept

قبولی در EPT

نمره قبولی در این آزمون از 50 می باشد. کل آزمون دارای 100 نمره می باشد. داوطلبانی که نمره 50 به بالا میگیرند می توانند مدرک زبان را ارایه دهند.
و باید به این موضوع اشاره کرد که این آزمون نمره منفی ندارد.

حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از مدتی پیش بعضی  از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر دانشگاه‌ها خواهان تغییراتی در نمره آزمون بودند، به نحوی که در حال حاضر نمره قبولی آزمون EPT برای همگان و سهمیه آزاد است و دانشجویان با ۲۰ درصد تخفیف به عنوان مشروط می‌توانند امتحان جامع دهند.

همچنین وی اضافه کرد: در خواست دانشجویان این بود که درصد تخفیف بیشتری اعمال گردد  تا بتوانند به عنوان مشروط امتحان جامع دهند یا دانشگاه شرایطی را برای دانشجویان فراهم آورد  که بتوانند امتحان جامع را به طور مشروط بدهند با شرط اینکه پیش از دفاع نمره قبولی زبان را به دانشگاه مرتبط ارائه دهند.

حسین‌زاده لطفی گفت: در بخشی از درخواست دانشجویان به نتیجه نهایی رسیدیم که دانشجویان شاهد و ایثارگر، اگر ۷۰درصد نمره آخرین فرد آزمون ورودی را بیاورند  قبول می شوند و این قانون بخشنامه و اعلام گردیده  که در مورد آزمونEPT نیز ۳۵ درصد به بالا پذیرفته به شمار می آیند.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3.4 از 5 توسط 5 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید