پاسخ آزمون EPT مورخ 20 مهر – کلاس آمادگی EPT مورخ 11 آبان

پاسخنامه EPT مورخ 20 مهر ماه - کلاس آمادگی EPT مورخ 11 آبان 

همزمان با برگزاری آزمون زبان دانشگاه آزاد " آزمون EPT " مورخ بیست مهر ماه پاسخنامه این آزمون به همراه تحلیل آن منتشر ‌شد .

در توضیحات حاشیه های آزمون برگزار شده می  بایست گفت : آزمون در تاریخ ۲۰ مهرماه در دانشگاه علوم و تحقیقات با چند دقیقه تاخیر آغاز گردید.

نکته قابل تامل در حوزه تهران این بود با توجه به اینکه آزمون می بایست از ساعت 9 آغاز شود و با توچه به اینکه سوالات پخش شده بود  همچنان بلندگوها ، دانشجویان درمحوطه ی آزمون را دعوت به محل برگزاری آزمون می کردند که خود سبب بوجود آمدن اندک بی نظمی تا ده دقیقه ابتدایی آزمون کرده بود

زمان برگزاری آزمون همانند آزمون های گذشته به مدت 140 دقیقه بود .

چینش سوالات آزمون ای پی تی مورخ ۲۰ مهرماه به فرمت زیر بود

سوالات واژگان EPT : بیست و پنج سوال

سوالات گرامر EPT :  چهل سوال

سوالات درک مطلب EPT  : سی و پنج سوال

در زیر بررسی سوالات آزمون ای پی تی مورخ ۲۰ مهرماه مورد بررسی قرار می گیرند .

 

سوالات  ساختار - گرامر EPT:

40  سوال آزمون در این قسمت تشکیل شده است از ۳۰ سوال اصطلاحات نوشتاری - گرامر خطی و ده سوال مربوط به گرامر جمله .

در زیر پاسخ کلیدی سوالات گرامر آزمون زبان دکتری دانشگاه آزادEPT در این بخش آمده است داوطلبان با مشاهده آن می‌تواند متوجه شوند از سوالات آزمون چه تستهایی را صحیح و چه تست هایی را نادرست زده‌اند

گرامر EPT , ای پی تی , سوالات گرامر EPT

آن چیزی که درسوالات این آزمون کاملا مشهود بود سطح سوالات بود که به سوی تبدیل شدن به یک آزمون استاندارد پیش می رود . نکات گرامری سوالات EPT در هر دو قسمت اصطلاحات نوشتاری و گرامر جمله منطبق بر منابع معرفی شده از سویی دانشگاه آزاد می بود .

برای درک بیشتر از این امر ، مرکز زبان کرایه چیان پاسخ سوالات در این بخش را با منبع آزمون ( کتاب تافل لانگمن ) مطابقت داده است و شماره هر مهارت از کتاب را جلوی تست مربوطه قرار داده است تا داوطلبان بدانند هرتست با چه نکته ای از منبع آزمون قابل حل بوده است .

 

find : مبحث ساختارهای مجهول  - مهارت 37 کتاب لانگمن       ---------     built roads :  مبحث تطابق زمانی افعال - مهارت 33 کتاب لانگمن 

is feeling : وجود حرف تعریف قبل از اسم مفرد مهارت 52 کتاب لانگمن   ----------  significance : کاربرد صفت برای توصیف اسم  - مهارت 46 کتاب لانگمن

creates : تطابق زمانی افعال مهارت 33 کتاب لانگمن  -------- one of early : استفاده از حرف تعریف the - مهارت 55 کتاب لانگمن

different levels ability : ترکیب اسم اسم اشتباه است ، اسم of اسم صحیح است - خارج از کتاب لانگمن

every aspects : صفات شمارشی مفرد - مهارت 39 کتاب لانگمن    ---------- the inconvenient : وجود اسم بعد از حروف تعریف -  مهارت 52 کتاب لانگمن 

not surprise : استفاده از no برای توصیف اسامی - خارج از کتاب لانگمن    --------- had been secretly written : ساختارهای مجهول - مهارت 37 کتاب لانگمن 

a book inspire : گذشته ساده و تطابق زمانی افعال در جمله  - مهارت 34 کتاب لانگمن  -------- encourage : تکرار فعل در جملات ساده اشتباه است - مهارت 1 کتاب لانگمن

but it : حروف ربط قیدی و ساختار جمله واره ها - مهارت 8 کتاب لانگمن ----------- for : اشتباه بودن حرف اضافه به دلیل وجود فعل - مهارت 2 کتاب لانگمن 

who afraid : کاربرد فعل بعد از who - مهارت 12 کتاب لانگمن --------- of : کاربرد حروف اضافه ی صحیح - مهارت 56 کتاب لانگمن 

commoner : ساختار درست صفات تفضیلی - مهارت 27 کتاب لانگمن  --------- it is : جمله واره های وصفی و نقش that به عنوان فاعل - مهارت 12 کتاب لانگمن 

second : کاربرد the با اعداد ترتیبی - مهارت 55 کتاب لانگمن -------- despite of : استفاده از حروف اضافه - مهارت 2 کتاب لانگمن

makes : تطابق فعل بعد از حرف ربط با اسم قبل از آن - مهارت 12 کتاب لانگمن -------- challenge : صفات شمارشی  جمع - مهارت 39 کتاب لانگمن

make to create choices : استفاده از مفعول بعد از افعال متعدی - مهارت 1 کتاب لانگمن   -------   resulting of : استفاده از حروف اضافه صحیح همراه فعل - مهارت 56 کتاب لانگمن

vary significant : استفاده از قید برای توصیف فعل - مهارت 46 کتاب لانگمن    -------- more wet : ساختار صحیح صفات تفضیلی  - مهارت 27 کتاب لانگمن

previous season : استفاده از حروف تعریف قبل از اسامی مفرد - مهارت 52 کتاب لانگمن  -------- required : وجه وصفی مجهول - مهارت 13 کتاب لانگمن

در کل سوالات grammar آزمون EPT مورخ ۲۰ مهر را می توان بدین شکل تقسیم بندی کرد

7 سوال سخت ، 24 سوال متوسط ، 9 سوال آسان

لازم به ذکر است سوالات قسمت گرامر این آزمون در قسمت سوالات آزمون EPT قرار داده می شود داوطلبین برای دریافت زودتر می توانند آدرس ایمیل خود را در قسمت نظرات آن صفحه درج نمایند تا از طریق پشتیبانان این مجموعه سوالات ایمیل شود.

سوالات واژگان EPT

سوالات واژگان EPT نیز همانند آزمون گذشته بود با این تفاوت که واژگان انتخابی برای این آزمون سخت تر است واژگان آزمون قبل بود .

درصد فراوانی سوالات واژگان ای پی تی به ترتیب از سه کتاب زیر بود.


برعکس روال آزمون های گذشته در این آزمون بیشترین سوالات به جای کتاب 504 کتاب لغات ضروری تافل بود :

 کتاب لغات ضروری تافل با 13 سوال ،  کتاب ۵۰۴ واژه با 10 سوال و کتاب ۱۱۰۰ واژه تنها با یک سوال

در زیر شکل شماتیک منابع آزمون در قسمت واژگان مشخص شده است که از هر کتاب چه تعداد سوال به صورت مستقیم و یا از متن آمده است.

 وازگان EPT , لغات EPT , واژگان پر تکرار آزمون EPT

همچنین درزیر پاسخ گزینه های صحیح سوالات ای پی تی ۲۰ مهرماه درج شده است

 لغات ept , پاسخ سوالات ept , بهترین کلاس EPT

سوالات درک مطلب EPT , کلوز پسیج اEPT

متن سوالات کلوز پسیج در زیر مشخص شده است متن با متن آزمون گذشته به لحاظ سختی تفاوت چندانی نداشت

در مورد سوالات درک مطلب ای پی تی مورخ ۲۰ مهر ماه سوالات ساده تر از آزمون گذشته می بود و نمره گرفتن از این قسمت ساده تر از آزمون های گذشته می یود

سوالات این قسمت در کلاس به صورت اختصاصی با داوطلبان کار خواهد شد

 

مرکز زبان کرایه چیان در انتها برای داوطلبین خود و سایر داوطلبین آرزوی موفقیت دارد

همچنین برنامه کلاس آمادگی EPT خود را ویژه آزمون ۱۱ آبان ماه برای متقاضیان جدید به شرح زیر اعلام می نماید

 

کلاس آمادگی EPT , ویژه آزمون ۱۱ آبان

این مجموعه برای آمادگی آزمون ۱۱ آبان ماه سه آیتم را در نظر گرفته است که داوطلبان بنا به شرایط خود می‌توانند یکی یکی از خدمات آموزشی این مرکز را استفاده نمایند

 - کلاس ای پی تی تک نفره vip

- کارگاه حل تست EPT

- بسته مکاتبه ای آزمون EPT – بسته غیر حضوری ای پی تی

در زیر توضیحات مختصری از موارد فوق شرح داده شده است که داوطلبان با توچه به نیاز خود هر کدام از خدمات آموزشی فوق را انتخاب می نمایند.

 

کلاس ای پی تی , کلاس EPT , بهترین کلاس eptکلاس EPT تک نفره وی آی پی

در این کلاس هر دانشجو یک کلاس مجزا با استاد آزمون EPT خواهد داشت .

نقطه شروع آموزش ، سطح زبان فعلی دانشجو می باشد و دانشجویان ضعیف بیشترین کمک را در کوتاهترین زمان ممکن در چهارچوب آزمون زبان  ای پی تی دریافت خواهند نمود تا تنها با یک بار شرکت در آزمون بتوانند نمره مطلوب خود را دریافت نمایند

متقاضیان شرکت در کلاس آمادگی EPT ، آموزش را با ساده ترین ادبیات و تا آنجا که آزمون اجازه دهد به صورت فرمولی آموزش خواهند دید .

تدریس تکنیک های آزمون در خلال آموزش نقطه عطف کلاس های تک نفره این آزمون می باشد

بررسی سوالات EPT آزمون های گذشته کار بر روی سوالات شبیه سازی شده آزمون آینده قسمتی دیگر از برنامه آموزشی این مجموعه می باشد.

برگزاری کلاس ها با سیستم زمانی شناور ویژه داوطلبین شاغل و هیئت علمی ازدیگر خدمات این مجموعه ویژه آزمون آینده می باشد

کلاس های حضوری ویژه دانشجویان تهران کلاس های آنلاین ویژه داوطلبین شهرستان همچنین دریافت جزوه اختصاصی آزمون از دیگر شرایط این کلاس ها می باشد

 

کلاس کارگاه حل تست ‏ EPT

همانند ادوار گذشته یک کلاس حل تست ept برگزار خواهد شد

که این سوالات پرتکرارترین سوالات ۸ دوره اخیر به لحاظ قواعد گرامری می باشد .

این کلاس به داوطلبان شرکت در آزمون ای پی تی کمک خواهد کرد تا نکات یاد گرفته شده را در سر جلسه آزمون استفاده نمایند به صورت ساده تر این کلاس کمک خواهد کرد تا داوطلبان در سر جلسه آزمون بدانند کدام نکته در ذهنشان برای کدام تست سر جلسه EPT کاربرد دارد مشکلی که خیلی از داوطلبان در سر جلسه آزمون با آن مواجه هستند

 

بسته ی مکاتبه ای EPT , بسته خود آموز EPTبسته مکاتبه ای ept - بسته خود آموز ept

داوطلبینی که بنا به شرایط خود نمی‌تواند از کلاس های آمادگی این مجموعه استفاده نمایند می‌توانند بسته مکاتبه ای / غیر حضوری آزمون ای پی تی استفاده نمایند .

این بسته شامل واژگان پرتکرار آزمون- آموزش گرامر و آموزش درک مطلب به صورت خلاصه و در عین حال کامل می باشد

و همچنین شامل ۳۰۰ سوال با پاسخ تشریحی از ۱۰ آزمون اخیر از هر سه مهارت گرامر درک مطلب واژگان می باشد این ۳۰۰ سوال به گونه ای انتخاب شده است داوطلبان با مطالعه آن کل نکات گرامری و درک مطلب را یاد گرفتن باشند و داوطلبان برای گرفتن نمره بدون نیاز به کلاس با مشکل مواجه نشوند

 

ثبت نام EPT ، کلاس تک نفره ، کارگاه حل تست ، بسته غیر حضوری

داوطلبین متقاضی شرکت در کلاسهای آمادگی آزمون زبان دکتری دانشگاه آزاد – IAUEPT  می‌توانند از راه های زیر اقدام نمایند

-تماس تلفنی با دفتر مرکزی ( صادقیه ) 44380559 ( تماس در ساعات اداری )

-تماس تلفنی با دفتر مرکزی (رسالت-مترو علم و صنعت) 77497626  ( تماس در ساعات اداری )

تماس با دفتر مرکزی ( شریعتی ) : 86020847 ( تماس در ساعات اداری )

-تماس با شماره : 09126186234 ( در ساعات غیر اداری )

سامانه ی پیامکی : 5000206040600

ارسال عبارت " کلاس ای پی تی " و یا " تدریس EPT " به شماره سامانه پیامکی این مرکز به شماره 5000206040600

مشاورین این مرکز ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

امتیاز بدهید
  • مسعود
  • 1397/07/28

سلام ممنون.در صورت امکان سوالات ایمیل می کنید.پیشاپیش از لطف شما کمال سپاسو دارم

  • ارژنگ فریدونی
  • 1397/07/30

سلام

  • زینب علی پور
  • 1397/08/09

لطفا سوالات مهر 97 را ایمیل می کنید . ممنون

نظر خود را بنویسید