آزمون تولیمو

آیا آزمون تولیمو نمره منفی دارد؟

نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل ئر نظر گرفته خواهد شد. دامنه  مجموع نمرات  از ۳۱۰  تا ۶۷۷ است.

کسب نمره بیشتر از ۶۰۰ عالی

بین ۵۲۰ تا ۵۹۹ خوب

بین ۴۸۰ تا ۵۱۹ متوسط

و كمتر از۴۷۹ضعیف به شمار می آید.

آزمون نمره منفی ندارد.شایان ذكر است كه قسمت نوشتاری نمره مجزا  دارد و نمره آن بین ۱ الی ۶ است  كه در كنار نمره كل در كارنامه مشخص می گردد.

تنايج آزمون اغلب  بين 30 تا 40 روز بعد از برگزاری  آزمون آماده مي شود و از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org اعلام می گردد  و البته همزمان با اعلام نتيجه از جانب سايت، نسخه اي از كارنامه به اداره پست تحويل داده مي شود تا به آدرس درج شده در پروفايل داوطلبان ارسال گردد.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 5 از 5 توسط 1 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید

مقالات