منابع آزمون MSRT


Prev 1 Next 

8 تفاوت کلیدی آزمون MSRT با TOLIMO که می بایست بدانیم

همه تفاوت های آزمون MSRT با TOLIMO در سال 99 در این نوشته سعی بر آن داریم تا پاسخ بسیاری از داوطلبان را در خصوص سوالاتی همانند سوالات زیر پاسخ دهیم. چه تفاوت هایی در ساختار آزمون ام اس ار تی و تولیمو وجود دارد ؟ آزمون MSRT یا TOLIMO ، کدام راحت تر هستند ؟ منابع آزمون MSRT و TOLIMO مشترک می باشد ؟ آیا نمره ی قبولی آزمون MSRT با آزمون تولیمو یکسان می باشد. پاسخ سوالات فوق به تفصیل در زیر بیان شده است : تفاوت ساختاری آزمون MSRT و TOLIMO با یک...

Prev 1 Next 
مقالات